Säätiö

Säätiön tavoite

Mietoisten Säästöpankkisäätiön toiminta alkoi keväällä 2022, kun Mietoisten Säästöpankki myi liiketoimintansa Liedon Säästöpankille ja samalla pankin toimintamuoto muuttui säätiöksi. Perusajatuksemme säästäväisyyden ja taloudellisen toiminnan edistämisestä saivat alkunsa kuitenkin Mietoisten Säästöpankkia perustettaessa vuonna 1921 ja säätiö tulee jatkamaan pankin perusajatuksen vaalimista.

Säätiön tarkoituksena on Varsinais-Suomen ja erityisesti Mynämäen kunnan sekä sen lähikuntien alueella edistää, tukea ja kehittää tulevaisuuden kannalta merkittäviä asioita. Näitä alueita ovat mm. koulutus ja tutkimus, tiede ja kultturi, hyvinvointi ja turvallisuus ja säästöpankkiaatteen ja säästöpankkiperinteen vaaliminen.

Historia

Mietoinen pääsi ensimmäisen kerran virallisesti säästöpankkiliikkeen piiriin vuonna 1897 perustettaessa Maskun ym. kuntain Säästöpankkia. Mietoisten kunnanvaltuusto käsitteli 3.5.1920 oman Säästöpankin perustamista ensimmäisen kerran ja kesäkuun 7. päivä 1920 kunnanvaltuusto käsitteli seuraavan kerran säästöpankkiasiaa ja päätti sijoittaa 20.000 mk pohjarahastoksi kuntaan perustettavalle säästöpankille. Lokakuussa 19. päivänä vuonna 1920 maaherra hyväksyi Mietoisten Säästöpankin säännöt.

Maaliskuun 2. päivänä vuonna 1921 pankki oli ensi kertaa avoinna ja ensimmäisen talletuksen tekijä oli tilallinen Frans Grönroos Mietoisten Vähäkylästä (kuva). Ensimmäinen konttori oli Mietoisten kunnanhuone, jossa pankki oli avoinna keskiviikkoisin klo 10-12. Seuraavat vuosikymmenet olivat pankille vakiintumisen ja kasvun aikaa. Vuonna 1994 pankki perusti konttorin Mynämäkeen ja Masku seurasi perässä vuonna 2001.

Vuonna 2021 Mietoisten Säästöpankin isännistö päätti kokouksessaan yksimielisesti, että pankin liiketoiminta myydään Liedon Säästöpankille ja että pankki muuttuu säätöksi.

Hallinto

Säätiöllä on hallitus, joka valitsee säätiön toimitusjohtajan. Säätiöllä on myös valtuuskunta, joka valitsee säätiön hallituksen jäsenen. Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.

Säätiön valtuuskuntaan valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään 10 jäsentä niin, että sen jäsenet edustavat ympäröivän yhteiskunnan läpileikkausta. Valtuuskunnan tehtäviin kuuluu mm. valtuuskunnan jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenten nimeäminen sekä säätiön tilintarkastajien valinta.

Säätiön hallinnosta vastaa hallitus, johon kuuluvat:

  • Maria Kavén, puheenjohtaja
  • Markku Ylinen, varapuheenjohtaja
  • Tiia Ahola
  • Antero Koskinen
  • Juho Perkonoja

Säätiön toimitusjohtajana toimii Ari Jutila.

Mietoisten Säästö­pankki­säätiön säännöt

Säätiön toiminta on tarkoin määriteltyä.
Säännöissä määritellään säätiön toiminta ja tarkoitus.