Avustukset ja apurahat

Mitä ja ketä tuemme?

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät säästäväisyyttä, taloudellista kasvatusta, tutkimusta tai muuta elinvoimaisuutta ja hyvinvointia säätiön toimialueella. Säätiö voi osallistua erilaisiin kehityshankkeisiin myös yhteistyössä oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Avustusten hakijoina voivat olla yhdistykset, yhteisöt, työryhmät ja yksityiset henkilöt.

Avustusta hakiessaan hakijan on esitettävä selvitys siitä, miten hanke tai projekti liittyy säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön maantieteellinen toimialue on entisen Mietoisten Säästöpankin toimialue Varsinais-Suomessa (Mynämäki, Masku, Nousiainen). Näin ollen hakijan tai hankkeen täytyy maantieteellisesti liittyä tähän alueeseen voidakseen saada säätiön apurahaa tai avustusta.

Hakuaika

Säätiön jakaa apurahoja ja avustuksia lähtökohtaisesti kaksi kertaa vuodessa toteutettavan keskitetyn haun kautta, mutta säätiö voi yksittäistapauksessa myöntää apurahan tai avustuksen myös hakuajan ulkopuolella tapahtuneen haun perusteella.

Tiedot myönnetyistä avustuksista tullaan julkaisemaan säätiön verkkosivuilla.

Apurahojen ja avustusten yleiset hakemus­vaatimukset

Apurahojen ja avustusten hakemuksissa yleisinä ja kaikkia koskevina vaatimuksina pidetään seuraavia asioita:

 • Hakemukset on tehtävä Säätiön kotisivujen (mietoistenspsaatio.fi-verkkosivun) kautta toimivassa verkkopalvelussa.
 • Kutakin hakijaa kohden hyväksytään vain yksi hakemus, jonka toteutus voi olla kestoltaan 1–3 vuotta. Haettava avustus tai apuraha on mahdollista jakaa eri käyttökohteisiin, jotka tulee eritellä hakemuksessa.
 • Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä peräkkäisinä vuosina samalle hakijalle.
 • Hakemuksen on kohdistuttava tulevaan toimintaan.
 • Hakemuskohde on nimettävä lyhyesti ja ymmärrettävästi.
 • Säätiön tuki ei lähtökohtaisesti voi olla hakemuskohteen ainoa rahoituslähde. Muilta rahoittajilta haetut tai saadut avustukset tai apurahat ja oma varainhankinta on mainittava hakemuksessa.
 • Hakemusliitteiden on oltava pdf-muotoisia tiedostoja. Monisivuisen asiakirjan (esim. tilinpäätös) on oltava yhtenä tiedostona.
 • Puutteellisesti täytettyä tai puutteellisin liittein varustettua hakemusta ei käsitellä.
 • Mietoisten Säästöpankkisäätiöllä on oikeus pyytää täydentämään hakemusta, jolloin täydentäminen on tehtävä 2 viikon kuluessa täydennyspyynnöstä.
 • Säätiö edellyttää kaikilta tukea saaneilta tahoilta viestimään siitä aktiivisesti omissa informaatiokanavissaan.

Säätiö ei myönnä avustuksia

 • poliittiseen toimintaan
 • uskonnolliseen toimintaan
 • Ay-toimintaan, yritysten perusliiketoimintaan
 • yksityishenkilöiden sosiaaliperusteiseen tukemiseen
 • valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja kustannuksiin

Hakemuksiin vaadittavat liitteet

Avustushakemus

 • selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta
 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä
 • toiminnantarkastuskertomus
 • taiteen hankkeiden osalta työsuunnitelma ja mahdolliset referenssit

Apurahahakemus

 • kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • tiedot mahdollisista muista rahoittajista
 • hakijan tieteelliset julkaisut
 • työn ohjaajan lausunto sekä suositukset
 • hakijan / työryhmän jäsenten CV:t
 • tieteellisten hankkeiden osalta tutkimussuunnitelma
 • urheiluseuraan kuuluvan hakijan on liitettävä hakemukseensa myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan suositus.
 • hakemuksessa mainitun, hakijan harjoittelua ohjaavan ja valvovan opettajan tai valmentajan lausunto on liitettävä hakemukseen.
 • suunnitelma hakemuskohteena olevasta toiminnasta on eriteltävä hakemuksessa tai sen liitteessä, esimerkiksi urheilijan on selvitettävä tavoitteensa sekä harjoittelu- ja kilpailusuunnitelmansa

Myönnetyt apurahat ja avustukset

2024 - Kevät
Saaja Paikkakunta Määrä
Saaja: Mietoisten Maamiesseura ry
Sähkölaitteiden uusiminen
Paikkakunta: Mietoinen Määrä: 3 000 €
Saaja: Mietoisten Maununpojat ry
Juhlavuoden toteutus
Paikkakunta: Mietoinen Määrä: 2 000 €
Saaja: Lemu-Askaisten Metsästyseura jahti ry
Koululaisille suunnatun jahtipäivän järjestäminen
Paikkakunta: Lemu-Askainen Määrä: 800 €
Saaja: Mynämäen Asemanseudun Kylät ry
Asmandian ulkoilualueen ja luontopolkujen kehittäminen
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €
Saaja: Mietoisten Kotiseutuyhdistys ry
Maunu Tawastin kellarin valaistus
Paikkakunta: Mietoinen Määrä: 1 055 €
Saaja: Wirmon Martat ry
Tour de Wirmo-tapahtuma
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €
Saaja: Mynämäen Seudun koirakerho ry
Uuden harjoitushallin laitteistohankinta
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €
Saaja: Maskun-Rusko-Vahdon 4h-yhdistys ry
Yhteispeliä-hanke
Paikkakunta: Masku Määrä: 1 000 €
Saaja: Karjalan Maamiesseura ry
Seurantalon kunnostukseen
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 500 €
Saaja: Mynämäen Rotaryklubi ry
Kausivalojen hankinta
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €
Saaja: MLL Mynämäen paikallisyhdistys
Liikuntavälineiden hankkiminen
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €
Saaja: Mynämäen vpk
Nuorisotyön leiritoimintaan
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €
Saaja: Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry
Kajakin hankinta
Paikkakunta: Lemu Määrä: 1 000 €
Saaja: Lemun Martat ry
Kädentaidon kurssille -materiaalihankintaan
Paikkakunta: Lemu Määrä: 300 €
Saaja: Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Hyvinvointitilaisuus Mynämäellä
Paikkakunta: Turku/Mynämäki Määrä: 800 €
Saaja: Lundan kyläyhdistys ry
Lundan majan lasten leikkikentän ehostaminen
Paikkakunta: Masku Määrä: 1 000 €
Saaja: Killin Kehitysvammaisten tuki ry
Teemajuhlien jäsjestelykuluihin
Paikkakunta: Naantali/Mynämäki Määrä: 500 €
Saaja: Pakaisten kyläyhdistys ry
Pop-up teltan hankinta
Paikkakunta: Masku Määrä: 1 000 €
Saaja: Mynämäen Jokisivun Nuorisoseura ry
Grillikodan rakentaminen
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 2 000 €
Saaja: Meri-Vakan 4h-yhdistys ry
Lasten ja nuorten kurssien järjestelykuluihin
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 2 000 €
Saaja: Maskun Jääkarhut ry
Kärrysaunan hankkiminen
Paikkakunta: Masku Määrä: 4 500 €
Saaja: Askaisten kyläyhdistys ry
lasten rock-tapahtuman esiintyjäkulut
Paikkakunta: Askainen Määrä: 500 €
Saaja: Piuhan kyläyhdistys ry
Ulkoilulaitteiden hankinta Piuhan alueelle
Paikkakunta: Masku Määrä: 1 500 €
Saaja: Maskun Kataja yleisurheilu
Lasten yleisurheilulerin järjestäminen
Paikkakunta: Masku Määrä: 1 000 €
Saaja: Askaisten Kurkkuseura ry
Kurkkumarkkinoiden lastentapahtuma
Paikkakunta: Askainen Määrä: 500 €
Saaja: Partiolippukunta Mietoisten kolopuutintit
Grillikodan ja ampumasuojan sähköistys
Paikkakunta: Mietoinen Määrä: 850 €
Saaja: Seikelän koulun vanheimpainyhdistys ry
monitoimiareenan hankintaan
Paikkakunta: Masku Määrä: 3 000 €
Saaja: Niemenkulman kyläyhdistys ry
Uimarannan pukukoppien uusiminen
Paikkakunta: Masku Määrä: 1 000 €
Saaja: SPR Mietoisten osasto
Omaishoitajien virkistystapahtumat kolmelle vuodelle
Paikkakunta: Mietoinen Määrä: 3 000 €
Saaja: Mynämäen Suunnistajat -52
Koulusuunnistuksen edistäminen
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 500 €
Saaja: Mynämäen uimarit ry
lämpö/sulatusmaton hankinta
Paikkakunta: Mynämäki Määrä: 1 000 €